1435242836_facebook.png
logo rozewicz-motionmale

Obserwuj nas

youtube  facebook

Imię:  

Email:

Materiały z festiwalu 2016

Aktualności 2016

VIII OKP im. J. RÓŻEWICZA

Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko, organizatorzy Różewicz Open Festiwal, ogłaszają VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza. Dwuetapowy konkurs, którego nagrodą główną jest wydanie tomiku poetyckiego, dedykowany jest do autorów przed debiutem z kraju i z zagranicy. Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy własnego autorstwa, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach , na stronach internetowych, e-bookach ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów jest dowolna. Wiersze muszą być napisane w języku polskim. Prace należy przesyłać do 1 sierpnia 2016 r. na adres Miejskiego Domu Kultury w Radomsku (ul. Brzeźnicka 5, 97 - 500 Radomsko, dopisek "Konkurs Poetycki")

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu (do pobrania TUTAJ).

 

VIII OKP im. J. RÓŻEWICZA - OGŁOSZENIE KONKURSU

Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko, organizatorzy Różewicz Open Festiwal, ogłaszają VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza. Dwuetapowy konkurs, którego nagrodą główną jest wydanie tomiku poetyckiego, dedykowany jest do autorów przed debiutem z kraju i z zagranicy. Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy własnego autorstwa, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach , na stronach internetowych, e-bookach ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów jest dowolna. Wiersze muszą być napisane w języku polskim. Prace należy przesyłać do 1 sierpnia 2016 r. na adres Miejskiego Domu Kultury w Radomsku (ul. Brzeźnicka 5, 97 - 500 Radomsko, dopisek "Konkurs Poetycki")

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu (do pobrania TUTAJ).

 

 

INTERPRETACJA I TRANSLACJA - SEMINARIUM DEDYKOWANE TADEUSZOWI RÓŻEWICZOWI

17 marca 2016 r. w MDK Radomsko odbyło się Seminarium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. "Tadeusz Różewicz - interpretacja i translacja", które prowadziła dr Ilona Czechowska z Archiwum Karla Dedeciusa. Seminarium to część projektu pt. "Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości - doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno - translatorskie" realizowanego przez I LO w Radomsku przy współpracy z Miejskim Domem Kultury w Radomsku, Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach oraz Goethe Institut w Warszawie.

 


DSC06409 DSC06410 DSC06415 DSC06417 DSC06419 DSC06428

 

NA DRODZE KU PROFESJONALIZMOWI LINGWISTYCZNEMU

11 marca 2016r. uczniowie I LO wzięli udział w warsztatach lingwistycznych z języków angielskiego i niemieckiego. Szkolenie językowe ukierunkowane na doskonalenie technik interpretacyjno – tłumaczeniowych odbyło się w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i stanowiło kolejny moduł projektu Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości - doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich.

Warsztaty lingwistyczne przygotowali pracownicy akademiccy. Zajęcia z języka niemieckiego miały charakter stricte tłumaczeniowy. Pani dr Joanna Ławnikowska – Koper przedstawiła techniki tłumaczeniowe, które ćwiczono podczas spotkania. Licealiści uświadomili sobie, jak wiele umiejętności (oprócz perfekcyjnej znajomości języka) musi posiąść tłumacz symultaniczny. Młodzież z zaangażowaniem podejmowała zadania translatorskie. Nowoczesne laboratorium AJD, w którym pracowali licealiści dawało poczucie bycia profesjonalnym tłumaczem.

Opiekunem sekcji języka angielskiego była pani mgr Agata Leśniczek. Jej asystenci – studenci trzeciego roku filologii angielskiej - poprowadzili zajęcia o charakterze interpretacyjnym. Młodzież miała okazję skorelować swą wiedzę popularno – naukową z nabytymi umiejętnościami lingwistycznymi. Interpretacja pojęć została wpleciona w zabawę językową.

Wyjazd do AJD nie tylko ubogacił merytorycznie, ale także zintegrował „językowców” I LO, uczniów klas Ic, Id, If, IIb, IIc, IIId i IIIf. Nauczyciele języków angielskiego i niemieckiego - panie Iwona Bałazińska i Elżbieta Ozga z dumą przysłuchiwały się pracy swoich podopiecznych podczas treningu lingwistycznego. Gratulujemy naszym uczniom ich umiejętności językowych. Warsztaty udowodniły, że młodzież stawia pewne kroki na drodze ku przyszłości nabywając umiejętności interpretacyjno – tłumaczeniowych.

Iwona Bałazińska

 

20160311 102406 20160311 102657 20160311 115503

 

KONKURS LINGWISTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY

2 lutego 2016 roku zostało zrealizowane kolejne ogniwo projektu Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości - doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich. 72 uczniów szkół gimnazjalnych naszego powiatu doskonaliło i sprawdzało swoje umiejętności w zakresie języków angielskiego i niemieckiego.

Uroczystość współzawodnictwa została przygotowana przez zespół nauczycieli I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku. Organizacyjnie inicjatywę wsparły instytucje współtworzące projekt: Miejski Dom Kultury w Radomsku, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Radomska, „Kino za Rogiem w Radomsku” i Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach.

Konkurs lingwistyczny o charakterze interpretacyjno – tłumaczeniowym odbył się w budynku Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku. Przed rozpoczęciem zmagań lingwistycznych uczennica Basia Studniarek (kl. IIb), przy akompaniamencie Ani Mariankowskiej (kl. IIb) zaprezentowała swe umiejętności wokalne i językowe. Śpiewała w językach angielskim i niemieckim.

         Podczas turnieju młodzież pracowała w zespołach dwuosobowych. Zadania, z którymi przyszło się zmierzyć gimnazjalistom wymagały umiejętności rozumienia zarówno tekstu słuchanego, jak i pisanego. Uczestniczący doskonalili swe umiejętności lingwistyczne w obszarze tematyki życia codziennego. Kontekst sytuacyjny rozwiązywanych zadań został nakreślony poprzez filmiki, słuchowiska niemieckojęzyczne, teksty scenek, które zostały zaprezentowane podczas listopadowych warsztatów i oferty zaczerpniętej z broszurki austriackiej restauracji „Rosenberger”. Uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem.

         Na dzień 17 marca 2016r. zaplanowano oficjalne rozstrzygnięcie konkursu, podczas którego wręczone zostaną nagrody i dyplomy. Tego dnia na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego pojawi się lista wyróżnionych. Uhonorowanie zwycięzców odbędzie się podczas profesjonalnych warsztatów tłumaczeniowych, które poprowadzi pracownik Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach – pani dr Ilona Czechowska. Jej prelekcja koncentrować się będzie na twórczości Tadeusza Różewicza w kontekście tłumaczenia.

 

IMG 7017 IMG 7021 IMG 7022

 

KONKURS TRANSLATORSKI

2 lutego 2016 r. odbył się konkurs językowy dla uczniów szkół gimnazjalnych realizowany ramach projektu „Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości – doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno-translatorskich” organizowanego I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku. Uczestnicząca w projekcie młodzież nie tylko poszerzy swą wiedzę i udoskonali swe umiejętności językowe, ale także zostanie uwrażliwiona na odbiór poezji Tadeusza Różewicza i kunszt translatora. Podczas konkursu uczniowie rozwiązywali zadania o charakterze tłumaczeniowym w formie testu w języku angielskim i niemieckim. Natomiast 11 marca 2016 r. odbędą się warsztaty leksykalno – literackie w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dla uczniów I LO.