1435242836_facebook.png
logo rozewicz-motionmale

Obserwuj nas

youtube  facebook

Imię:  

Email:

materiał z festiwalu 2015

TADEUSZ RÓŻEWICZ - INTERPRETACJA I TRANSALACJA. NOWY PROJEKT

Życie i twórzość Tadeusza Różewicza będzie filarem projektu edukacyjnego pt. Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości – doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich (przedsięwzięcie o zasięgu powiatowym)

          Przedsięwzięcie realizowane jest w terminie: listopad 2015 – listopad 2016 przez I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku przy współpracy z Miejskim Domem Kultury w Radomsku, Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach oraz Goethe Institut w Warszawie. Projekt objęty został patronatem Starosty Powiatu Radomszczańskiego, Prezydenta Miasta Radomsko i NTL Radomsko.

         Adresatami podjętej inicjatywy jest młodzież ucząca się języków angielskiego i niemieckiego ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu radomszczańskiego.

Zadania podporządkowane realizacji projektu koncentrować się będą na wdrożeniu w tajniki translacji i doskonaleniu umiejętności interpretacyjno – tłumaczeniowych na różnych płaszczyznach językowych. Młodzież będzie aktywnie uczestniczyć w zajęciach warsztatowych i spotkaniach z osobistościami świata literatury. Planujemy, aby o życiu i twórczości Tadeusza Różewicza opowiedzieli pracownicy naukowi AJD w Częstochowie. Tłumacz Bernhard Hartmann, prof. Alois Woldan z Uniwersytetu Wiedeńskiego i dr Ilona Czechowska – pracownik Archiwum Karla Dedeciusa odnieśliby się do recepcji Poety i przybliżyli warsztat tłumacza, poprzez analizę konkretnych utworów.

         Pozyskane umiejętności i wiedza zostaną zaprezentowane podczas konkursów - pierwszym o charakterze interpretacyjno – tłumaczeniowym oraz drugim interpretacyjno - recytatorskim. Nauczyciele naszego powiatu zaproszeni zostaną na konferencję naukową, której tematyka poświecona będzie Tadeuszowi Różewiczowi. Ukoronowaniem działań projektowych będzie prezentacja twórczości Wybitnego Radomszczanina w oryginale i przekładzie na język niemiecki.

Uczestnicząca w projekcie młodzież nie tylko poszerzy swą wiedzę i udoskonali swe umiejętności językowe, ale także zostanie uwrażliwiona na odbiór poezji Tadeusza Różewicza i kunszt translatora.

 

Ramowy harmonogram inicjatyw podejmowanych w ramach przedsięwzięcia:

17 listopada 2015 r. - warsztaty interpretacyjno – tłumaczeniowe dla uczniów szkół gimnazjalnych przygotowane przez młodzież pod opieką nauczycieli I LO w MDK w Radomsku,                        

4 grudnia 2015 r. - warsztaty językowe w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dla uczniów I LO,

2 lutego 2016 r. - konkurs językowy dla uczniów szkół gimnazjalnych (młodzież współzawodniczyć będzie w zespołach dwuosobowych),

11 marca 2016 r. - warsztaty leksykalno – literackie w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dla uczniów I LO,

17 marca 2016 r. - seminarium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które poprowadzi dr Ilona Czechowska w I LO w Radomsku,

kwiecień 2016 r. – „potyczki językowe” dla uczniów szkół podstawowych,

3 czerwca 2016 r. – konferencja, pt. „W hołdzie Tadeuszowi Różewiczowi” dla nauczycieli, którą poprowadzą pracownicy naukowi Akademii im. Jana Długosza w I LO w Radomsku (planowany udział prof. A. Woldana),

październik 2016 r. - konkurs literacko – interpretacyjny - prezentacja twórczości poetyckiej Tadeusza Różewicza w oryginale i w tłumaczeniu na język niemiecki wzbogacona obrazem, tj. pracą plastyczną lub prezentacją multimedialną (młodzież współzawodniczyć będzie w zespołach trzyosobowych),

październik 2016 r. - panel podsumowujący projekt (planowany udział Bernharda Hartmanna).

 

Koordynatorzy projektu:

Iwona Bałazińska

Renata Lőffler

Anna Piotrowska