1435242836_facebook.png
logo rozewicz-motionmale

Obserwuj nas

youtube  facebook

Imię:  

Email:

Materiały z festiwalu 2014

PREMIERA FILMU PIOTRA LACHMANNA “MOJE POJEDNANIE. RÓŻEWICZ I NIEMCY“

Premiera filmu Piotra Lachmanna “Moje Pojednanie. Różewicz i Niemcy“(11.10.)była kolejną filmową propozycją dla wielbicieli X Muzy podczas Różewicz Open Festiwal Radomsko 2014, przybliżająca postać Tadeusza Różewicza - człowieka i poety.

Projekcja odbyła się 11 października w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego działającego w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.

Film powstał na podstawie zdigitalizowanych materiałów dokumentalnych,które reżyser nagrywał podczas prywatnych spotkań z Różewiczem w okresie ostatnich trzydziestu lat. Jest to druga część wideotryptyku; pierwszą - “Tadeusz Różewicz: Twarze“ - radomszczanie mieli okazję zobaczyć podczas festiwalu w 2012 r.; ostatnia część będzie nosiła tytuł: “Dyzercja…z życia”. Istotą wszystkich części są doświadczenia wojenne poety oraz jego przekonanie o ogromnej wartości kultury, która w zdehumanizowanym świecie będzie potrafiła ocalić człowieka.

Unikatowe nagrania rozmów Piotra Lachmanna z Tadeuszem Różewiczem, przedstawiają osobisty stosunek poety do niemieckiej literatury, stanowiącej dla niego punkt wyjścia do współczesnego dialogu na temat kulturalnych dokonań naszego zachodniego sąsiada.

Wprowadzeniem do seansu była prelekcja Ilony Czechowskiej z Archiwum Karla Dedeciusa. Prelegentka w swoim wystąpieniu przybliżyła postać niemieckiego tłumacza dzieł Tadeusza Różewicza i jednocześnie jego przyjaciela. Opowiedziała o wpływie literatury i kultury niemieckiej na twórczość Różewicza, posiłkując się cytatami z jego wierszy. Zwróciła także uwagę na wojenne doświadczenia obu twórców. Ilona Czechowska wspomniała również o początkach znajomości Dedeciusa z Tadeuszem Różewiczem oraz o prezentach, którymi poeta obdarowywał swojego tłumacza - były to m.in. tomiki wierszy z osobistymi dedykacjami.


DSC a6314 DSCa 6319 DSC05481 DSC05483 DSC a6320