1435242836_facebook.png
logo rozewicz-motionmale

Obserwuj nas

youtube  facebook

Imię:  

Email:

materiał z festiwalu 2015

Konkurs 2015

POZNAMY FINALISTÓW KONKURSU

13 czerwca o godz.20.00 odbędzie się rozstrzygnięcie Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego im.Janusza Różewicza z udziałem Jury i Lauretów poprzednich edycji konkursu. 

W I etapie konkursu wzięło udział 156 autorów z Polski i m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Bułgarii, Szwajcarii, Azji i Stanów Zjednoczonych. Do drugiego etapu Jury wytypowało 5 uczestników. Nagrodą dla zwycięzcy jest wydanie debiutanckiego tomu wierszy.

Jury:

Bohdan Zadura (przewodniczący Jury) – poeta, prozaik, krytyk literacki, redaktor naczelny „Twórczości”;

Dorota Koman – poetka, autorka radiowych i telewizyjnych audycji o książkach;

Ireneusz Kaczmarczyk – poeta, socjolog, dziennikarz, nauczyciel akademicki.

sala kameralna MDK Radomsko

 

LAUREACI PIERWSZEGO ETAPU KONKURSU POETYCKIEGO ROF

W imieniu Jurorów, Organizatora i Partnera VII Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza, miło nam Państwa poinformować o wynikach I etapu konkursu.

W I etapie konkursu wzięło udział 156 autorów z Polski i m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec Bułgarii, Szwajcarii, Azji i Nowego Jorku, z których Jury w składzie: Bohdan Zadura - przewodniczący, Dorota Koman i Ireneusz Kaczmarczyk, wybrało 5 finalistów, zapraszając ich do II etapu poetyckich zmagań. Sześciu uczestników zdyskwalifikowano, ponieważ nie spełnili oni warunków formalnych regulaminu.
Uroczysty finał i wyłonienie laureata odbędzie się podczas Różewicz Open Festiwal Radomsko 2015 – 13 czerwca 2015 r. Nagrodą dla zwycięzcyVII Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza jest wydanie debiutanckiego tomiku poetyckiego.

Do II etapu konkursu przeszli autorzy ukrywający się pod godłami:

1. zwłoka (zestaw nr 28)
2. GORDON (zestaw nr 35)
3. POLE TESTU (zestaw nr 68)
4. sarna (zestaw nr 145)
5. Stara Japonka (zestaw nr 153)

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom I etapu i dziękujemy wszystkim poetom, którzy wzięli udział w VII Międzynarodowym Konkursie Poetyckim im. Janusza Różewicza.

Organizatorem VII Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego jest Miasto Radomsko, a partnerem Miejski Dom Kultury w Radomsku.

 

TWÓRCY - PISZCIE!

Organizator Różewicz Open Festiwal 2015 - Miasto Radomsko oraz Partner Miejski Dom Kultury w Radomsku ogłaszają VII Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. J. Różewicza.Nagrodą główną jest wydanie tomiku poetyckiego.Prace konkursowe w pierwszym etapie należy nadsyłać do 31 marca 2015 r. Poniżej regulamin Konkursu:

 

Organizator:
Miasto Radomsko
Partner:
Miejski Dom Kultury w Radomsku

I. Cele konkursu:

- umożliwienie młodym twórcom debiutu poetyckiego,

- inspirowanie twórczości poetyckiej,

- popularyzacja współczesnej poezji.

II. Warunki:
1. Konkurs adresowany jest do autorów przed debiutem.


2. W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy.


3. Konkurs jest dwuetapowy.


4. Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie konkursu jest nadesłanie zestawu 5 wierszy własnego autorstwa (w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów jest dowolna. Utwory muszą być napisane w języku polskim.


5. Utwory muszą być podpisane godłem (słownym pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć dodatkową kopertę, która powinna zawierać dane: imię i nazwisko autora, wiek, telefon, adres e-mail oraz krótką informację o autorze.


6. Do drugiego etapu konkursu z nadesłanych wcześniej wierszy, Jury wybierze od 5 do 7 najlepszych zestawów.


7. Prace konkursowe w pierwszym etapie należy nadsyłać do 31 marca 2015 r. na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko – z dopiskiem „Konkurs poetycki”.


8. Autorzy nominowani do drugiego etapu, zobowiązani są nadesłać do 15 maja 2015 r. zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksimum 50 utworów w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), podpisanych tym samym godłem, którego używali w pierwszym etapie.
Zestaw wierszy należy nadesłać na adres podany w pierwszym etapie konkursu.


9. Autorzy nominowanych zestawów zostaną powiadomieni o wyróżnieniu telefonicznie i drogą e-mail.


10. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.


11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy, do ich cytowania bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.


12. Prace oceniane będą przez Jury.


13. Nagrodą główną jest wydanie tomiku poetyckiego. O doborze utworów, jego objętości, formacie i oprawie plastycznej zadecydują organizatorzy. Jury może przyznać także wyróżnienia finansowe finalistom II etapu.


14. Autorzy zestawów wierszy wybranych przez Jury do drugiego etapu konkursu, zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu – ogłoszenie wyników i wybór laureata. Laureat i osoby wyróżnione zobowiązane są do osobistego odbioru nagród przyznanych w II etapie. Koszt dojazdu (wyłącznie na terenie Polski) i noclegu pokrywa organizator konkursu.


15. O terminie i miejscu uroczystości wyróżnieni autorzy zostaną poinformowani wiadomością e-mail.
Informacja ta ukaże się także na stronie www.mdkradomsko.pl i www.rozewiczopen.pl.


16. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator w porozumieniu z jurorami.


17. Informacji na temat konkursu udziela Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko.
tel./fax 44/ 683 28 29, 683 24 86, 683 52 55, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.mdkradomsko.pl.