Aktualności

DANUTA GONI TĘCZĘ - NOWY DEBIUTNCKI TOMIK

DANUTA

niebo opuszcza się na podwórko szarfą kolorowych neonów
żeby zareklamować deszcz. Danuta sama sobie podaje chusteczkę
gdy wzrusza ją pieśń wróbli tańczących nad brudną miską
napełnioną deszczówką.

Danuta goni tęczę. wierzy że po drugiej stronie spotka ptaka
o ludzkiej twarzy. trzepot jego białych skrzydeł rozproszy
wszystkie zmarszczki z jej czoła. we wnętrzu tęczy zobaczy
siebie taką o jakiej marzyła.

będzie pijana kolorami jak tańcząca pszczoła której skrzydełka
zzieleniały od nadmiaru adrenaliny. gdy anioły czyszczą piórka
w kałużach licząc krople rosy

na porannych łąkach. zbierają nektar z kwiatów do plastikowych
pudełek po kremach do demakijażu. Danuta goni tęczę.
wracając do domu będzie stąpać po wierzchołkach drzew
ostrożnie by nie poranić liści.

Jury X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza w składzie: Bohdan Zadura (przewodniczący), Dorota Koman i Ireneusz Kaczmarczyk uznało tomik „Danuta goni tęczę” za najdojrzalszą z finałowych propozycji, doceniając jego kompozycyjną spójność, świeżość i oryginalność obrazowania, kulturę i wrażliwość językową oraz umiejętność ukazania bogactwa życia wewnętrznego bohaterki tych wierszy.

Tomik wydano w ramach projektu Różewicz Open Festiwal 2018

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

S30C 918120713190 S30C 918120713170